HJELPEPROGRAMMER
© JJJ Consult, AS og Betongelementforeningen

Denne publikasjon må ikke reproduseres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftelig tillatelse fra rettighetshaverne

Til orientering:Denne publikasjon som utgis på elektronisk form, er delt i tre deler, en tekstdel, et regneark for beregninger samt en presentasjonsdel.For regnearket benyttes Microsoft Exel mens for presentasjonsdelen benyttes Power Point. Regnearket (Exel) er testet under Microsoft Office 2000 og Office XP med Windows 98, 2000, XP. Det kan oppstå feil med Office 97.